„Bezpečně do školy i do přírody 2018/19“
  Kufřík pro prvňáčky Kufřík pro bezpečný pohyb dětí na cestě do školy i do přírody

Kufřík pro bezpečný pohyb dětí na cestě do školy i do přírodyJiž SEDMÝM ROKEM, ve spolupráci s krajskými úřady, jsme rozdali všem prvňáčkům zúčastněných krajů kufříky s dárky.

V letošním roce se do akce zapojily 2 kraje – Kraj Vysočina a Liberecký kraj.
Hlavní téma akce i obsahu kufříku je BEZPEČNOST našich nejmenších, kteří dnem nástupu do škol vstupují i do silničního provozu. Dárky v kufříku mají pomoci dětem lépe se na silnicích orientovat a naučit se určitá bezpečnostní pravidla. Součástí balíčku dárků jsou také „zdravé dobroty“, vybavení do školy anebo hračky pro zvýšení manuální zručnosti. Potěšit je a zároveň poskytnout informace pro jejich bezpečnost – to je účelem tohoto dárku. Nenásilnou formou děti poučit, jak se chovat na ulicích a v přírodě bezpečně.
YASHICA nese ZÁKLADNÍ KNOW HOW celého projektu. Jednotlivé kraje a partneři projektu v těchto krajích následně přistupují k akci vždy individuálně.

YASHICA zajišťuje základ projetu:

 • partnerství (vyjednání partnerství a smluvní zajištění jeho plnění)
 • kufřík (grafické zpracování obalu kufříku a jeho výrobu)
 • dárky do kufříku
 • obsah, formu a výrobu časopisu Pastelka Speciál  (vždy pro každý kraj originální obálka + inzerce pro partnery)
 • kompletaci (svoz dárků, evidenci, třídění, kompletaci a expedici kufříků)
 • vedení kompletní administrativy akce (sběr dat počtu prvňáčků, seznamy škol a jejich vedení, evidenci, komunikace s jednotlivými školami)
 • distribuci do škol v posledním týdnu měsíce srpna

Nabídka pro partnery:

 • umístění loga na obalu kufříku
 • umístění loga v časopisu Pastelka Speciál (vklad v každém kufříku)
 • inzertní prostor v obsahu časopisu Pastelka Speciál
 • uvedení partnerství – media, tisk
 • uvedení partnerství v krajských novinách
 • uvedení partnerství na www stránkách
 • podpora akce - tisková konference kraje
 • PR článek v novinách kraje
 • foto reportáž z předání kufříků

Školní rok 2018/2019 
V rámci letošní akce ve dvou krajích jsme vyrobili a zkompletovali celkem 12 200 ks dárkových setů v kufřících. Distribuce do 453 základních škol byla realizována během pěti dnů a třetího září 2018 dostal každý prvňáček v Kraji Vysočina a v Libereckém kraji kufřík plný dárků. Jednalo se celkem o téměř 11 000 prvňáčků, kterým jsme dovezli kufříky do jejich základních škol.
 
Kraj Vysočina                      248 škol / 6 200 kufříků
Liberecký kraj                     205 škol / 6 000 kufříků

Tento projekt by se neobešel bez výborné spolupráce se všemi partnery, kteří se akce účastnili.
 
PODĚKOVÁNÍ partnerům:
Tímto všem partnerům projektu „Bezpečně do školy i do přírody“ velice děkujeme za každou formu podpory tohoto projektu, kterou přispěli.