„Bezpečně do školy i do přírody 2016/17
 
 
Kufřík pro prvňáčkyKufřík pro bezpečný pohyb dětí na cestě do školy i do přírody

Kufřík pro bezpečný pohyb dětí na cestě do školy i do přírodyJiž PÁTÝM ROKEM, ve spolupráci s krajskými úřady, jsme rozdali všem prvňáčkům zúčastněných krajů kufříky s dárky.

Kufřík pro bezpečný pohyb dětí na cestě do školy i do přírodyV letošním roce se do akce zapojily 3 kraje – Kraj Vysočina, Středočeský kraj a Liberecký kraj.
Hlavní téma akce i obsahu kufříku je BEZPEČNOST našich nejmenších, kteří dnem nástupu do škol vstupují i do silničního provozu. Dárky v kufříku mají pomoci dětem lépe se na silnicích orientovat a naučit se určitá bezpečnostní pravidla. Součástí balíčku dárků jsou také „zdravé dobroty“, vybavení do školy anebo hračky pro zvýšení manuální zručnosti. Potěšit je a zároveň poskytnout informace pro jejich bezpečnost – to je účelem tohoto dárku. Nenásilnou formou děti poučit, jak se chovat na ulicích a v přírodě bezpečně.
YASHICA nese ZÁKLADNÍ KNOW HOW celého projektu. Jednotlivé kraje a partneři projektu v těchto krajích následně přistupují k akci vždy individuálně.

YASHICA zajišťuje základ projetu:

 • partnerství (vyjednání partnerství a smluvní zajištění jeho plnění)
 • kufřík (grafické zpracování obalu kufříku a jeho výrobu)
 • dárky do kufříku (v roce 2016 dodala YASHICA 6 příbalů do všech kufříků ve třech krajích)
 • obsah, formu a výrobu časopisu Pastelka Speciál  (vždy pro každý kraj originální obálka + inzerce pro partnery)
 • kompletaci (svoz dárků, evidenci, třídění, kompletaci a expedici kufříků)
 • vedení kompletní administrativy akce (sběr dat počtu prvňáčků, seznamy škol a jejich vedení, evidenci, komunikace s jednotlivými školami)
 • distribuci do škol v posledním týdnu měsíce srpna

Nabídka pro partnery:

 • umístění loga na obalu kufříku
 • umístění loga v časopisu Pastelka Speciál (vklad v každém kufříku)
 • inzertní prostor v obsahu časopisu Pastelka Speciál
 • uvedení partnerství – media, tisk
 • uvedení partnerství v krajských novinách
 • uvedení partnerství na www stránkách
 • Podpora akce - tisková konference kraje
  • PR článek v novinách kraje
  • foto reportáž z předání kufříků 1.9.

Školní rok 2016/2017 
V rámci letošní akce ve třech krajích jsme vyrobili a zkompletovali celkem 31.250 ks dárkových setů v kufřících. Distribuce do 957 základních škol byla realizována během pěti dnů a prvního září 2016 dostal každý prvňáček v Kraji Vysočina, ve Středočeském kraji a v Libereckém kraji kufřík plný dárků. Jednalo se celkem o 28.764 prvňáčků, kterým jsme dovezli kufříky do jejich základních škol.
 
Kraj Vysočina                      248 škol / 7.000 kufříků / 5.464 prvňáčků
Středočeský kraj                 504 škol / 18.250 kufříků / 17.750 prvňáčků
Liberecký kraj                     205 škol / 6.000 kufříků / 5.550 prvňáčků

Tento projekt by se neobešel bez výborné spolupráce se všemi partnery, kteří se akce účastnili.
 
 PODĚKOVÁNÍ partnerům:
Tímto všem partnerům projektu „Bezpečně do školy i do přírody“ velice děkujeme za každou formu podpory tohoto projektu, kterou přispěli.