„Bezpečně do školy i do přírody 2015/16“

Kufřík pro prvňáčkyKufřík pro bezpečný pohyb dětí na cestě do školy i do přírody

Kufřík pro bezpečný pohyb dětí na cestě do školy i do přírodyJiž čtvrtým rokem, ve spolupráci s krajskými úřady, rozdáváme všem prvňáčkům zúčastněných krajů kufříky s dárky. V letošním roce se do této akce zapojily 3 kraje – Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj a Liberecký kraj.

Kufřík pro bezpečný pohyb dětí na cestě do školy i do přírodyHlavní téma akce i obsahu kufříku je BEZPEČNOST našich nejmenších, kteří dnem nástupu do škol vstupují i do silničního provozu. Dárky v kufříku mají pomoci dětem lépe se na silnicích orientovat a naučit se určitá bezpečnostní pravidla. Součástí balíčku dárků jsou také „zdravé dobroty“, vybavení do školy  a nebo hračky pro zvýšení manuální zručnosti. Potěšit je a zároveň poskytnout informace pro jejich bezpečnost – to je účelem tohoto dárku. Nenásilnou formou děti poučit, jak se chovat na ulicích a v přírodě bezpečně.
YASHICA nese ZÁKLADNÍ KNOW HOW celého projektu. Jednotlivé kraje a partneři projektu v těchto krajích následně přistupují k akci vždy individuálně.

YASHICA zajišťuje základ projetu:

 • partnerství (vyjednání partnerství a smluvní zajištění jeho plnění)
 • kufřík (grafické zpracování obalu kufříku a jeho výrobu)
 • dárky do kufříku (v roce 2015 dodala YASHICA 6 příbalů do všech kufříků ve třech krajích)
 • obsah, formu a výrobu časopisu Pastelka Speciál  (vždy pro každý kraj originální obálka + inzerce pro partnery)
 • kompletaci (svoz dárků, evidenci, třídění, kompletaci a expedici kufříků)
 • vedení kompletní administrativy akce (sběr dat počtu prvňáčků, seznamy škol a jejich vedení, evidenci, komunikace s jednotlivými školami)
 • distribuci do škol v posledním týdnu měsíce srpna

Nabídka pro partnery:

 • umístění loga na obalu kufříku
 • umístění loga v časopisu Pastelka Speciál (vklad v každém kufříku)
 • inzertní prostor v obsahu časopisu Pastelka Speciál
 • uvedení partnerství – media, tisk
 • uvedení partnerství v krajských novinách
 • uvedení partnerství na www stránkách
 • Podpora akce - tisková konference kraje
  • PR článek v novinách kraje
  • informační spot v regionální TV
  • foto reportáž z předání kufříků 1.9. – regionální TV

Školní rok 2015/2016 
V rámci letošní akce ve třech krajích jsme vyrobili a zkompletovali celkem19.150 ks dárkových setů v kufřících. Distribuce do 715 základních škol byla realizována během pěti dnů a prvního září 2015 dostal každý prvňáček v Kraji Vysočina, v Královéhradeckém kraji i v Libereckém kraji kufřík plný dárků
 
Kraj Vysočina                      254 škol / 7.000 kufříků
Královéhradecký kraj          257 škol / 6.650 kufříků;
Liberecký kraj                     204 škol / 5.500 kufříků

Tento projekt by se neobešel bez výborné spolupráce se všemi partnery, kteří se akce účastnili.
 
PODĚKOVÁNÍ partnerům:

Tímto všem partnerům projektu „Bezpečně do školy i do přírody“ velice děkujeme za každou formu podpory tohoto projektu, kterou přispěli.