Kufřík pro bezpečný pohyb dětí na cestě do školy i do přírodyPrvňáčci jsou ohrožený druh,
s kufříkem však budou bezpečnější!

Kufřík pro bezpečný pohyb dětí na cestě do školy i do přírodyMyšlenka projektu „Bezpečně do školy i do přírody“ je milou formou dárku pomoci dětem při jejich vstupu do nové fáze života. Potěšit je a zároveň poskytnout informace, jak se chovat na ulicích a v přírodě bezpečně a některými dárky z obsahu kufříku k jejich bezpečnosti i přispět. YASHICA nese ZÁKLADNÍ KNOW HOW celého projektu. Jednotlivé kraje a partneři projektu v těchto krajích následně přistupují k akci vždy individuálně.

YASHICA zajišťuje základ projetu:

 • partnerství (vyjednání partnerství a smluvní zajištění jeho plnění)
 • kufřík (grafické zpracování obalu kufříku a jeho výrobu)
 • dárky do kufříku (v roce 2014 dodala YASHICA 7 příbalů do všech kufříků ve třech krajích)
 • obsah, formu a výrobu časopisu Pastelka Speciál  (vždy pro každý kraj originální obálka + inzerce pro partnery)
 • kompletaci (svoz dárků, evidenci, třídění, kompletaci a expedici kufříků)
 • vedení kompletní administrativy akce (sběr dat počtu prvňáčků, seznamy škol a jejich vedení, evidenci, komunikace s jednotlivými školami)
 • distribuci do škol v posledním týdnu měsíce srpna

Nabídka pro partnery:

 • umístění loga na obalu kufříku
 • umístění loga v časopisu Pastelka speciál (vklad v každém kufříku)
 • inzertní prostor v obsahu časopisu Pastelka speciál
 • uvedení partnerství – tisková konference krajského úřadu
 • uvedení partnerství v krajských novinách
 • uvedení partnerství na www stránkách
 • Podpora akce:- tisková konference kraje
  • PR článek v novinách kraje - TV ČT1 – studio 6 – rozhovor s radními
  • informační spot v regionální TV
  • reportáž z předání kufříků 1.9. – regionální TV

Kraj Vysočina                    249 škol / 5.885 žáků   

Jihočeský kraj                   259 škol / 7.480 žáků     

 Královéhradecký kraj      269 škol / 6.546 žáků

Jako v minulých dvou letech, i letos naše firma ve spolupráci s krajskými úřady realizovala projekt „Bezpečně do školy i do přírody“. Díky této spolupráci se v letošním roce podařilo potěšit hodnotnými dárky prvňáčky ve třech krajích naší republiky.
Ohlasy z  minulých dvou let byly natolik kladné, že se zapojil do akce i Kraj královéhradecký. Věříme, že budeme moci spolupracovat do budoucna i s kraji dalšími, které již nyní projevily zájem se akce zúčastnit.

Samozřejmě nedílnou součástí tohoto projektu je spolupráce i s dalšími partnery, bez jejichž podpory by nemohla být v takovém rozsahu celá akce realizována.